12 دسامبر 2016 ... در حوزه اتحادیه اروپا (و کشورهای سوئیس، نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین)، ... اداره کل امور مهاجرت درخواست پناهندگی شما را بررسی کرده و درباره قبول ...