رویکردهای بسیاری وجود دارد تا یک اداره از دید کارمندانش جذاب به نظر برسد. برخی از ادارات از تجهیزات ورزشی برای کاهش استرس و تعادل فشار خون افراد استفاده می کنند. بعضی دیگر نیز مجهز به سالن های ورزشی هستند. در این صورت است که کارمندان ادارات مشتاق می شوند خلاقیت بیشتری به نمایش بگذارند…