در صورتی که ساختمان اداری شما مقاومت لازم را در مقابل زلزله های شدید ندارد، با همکاری مشاوران و افراد خبره برای مقاوم سازی آن اقدام نمایید...