اداره

اشتراک گذاشته شده با :

اداره


بازسازی به سبک قرن 19؛یک اداره
بازسازی به سبک قرن 19؛یک اداره
شرکت مهندسی اسکیل فولی، اخیرا ساختمان کاری جدیدی را در شهر هامبورگ آلمان طراحی کرده است. ساختار کلاسیک نمای خارجی این محل کاری و خانه های بورژوازی مجاور آن، به زیبایی بازسازی شده اند . این در حالی ست که سطح بیرونی ساختمان را با مواد مدرن HI-MACS درست کرده اند ونمایی کاری به آن داده اند.