اداره جدید آمپرسند «Ampersand» که در سوهوی لندن ساخته شده، خلاقانه ترین محل کاری ست که تاکنون طراحی شده و آن هم به یک دلیل: پلکان مارپیچ. این اداره که 12/5 متر ارتفاع دارد، توسط «پائول کاکسژ» با همکاری گروه مهندسی «آروپ» طراحی شده است. طراح این اثر در سال 2013، جایزه برتر طراحی را به علت ادغام این پلکان مارپیچ بدون ستون مرکزی از آن خود کرده است…